Voordelen lidmaatschap

Het Keurmerkinstituut geeft sinds 2011 het keurmerk ‘Goedgekeurd PGB-bureau’ uit.

De AEP is een op de ondersteuning van haar leden gerichte organisatie. Voor PGB-bureaus heeft het lidmaatschap van de AEP dan ook veel voordelen. De AEP is in de branche de vereniging die zorgdraagt voor de professionele ‘Erkenningsregeling AEP’. Dit is de in samenwerking met het landelijke Keurmerkinstituut ontwikkelde opvolger van het keurmerk ‘Goedgekeurd PGB-bureau’. Wie lid is, maakt deel uit van de groeiende groep PGB-bureaus die zich onderscheidt door kwaliteit en transparantie.

Voordelen voor de leden:
– ondersteuning ondernemerschap
– het opdoen en delen van kennis
– netwerken met branchegenoten en experts
– vermelding op de website van het Keurmerkinstituut en Per Saldo

De AEP organiseert twee keer per jaar een ‘Meet & Greet’ waar actuele ontwikkelingen worden besproken en experts hun kennis met de leden delen. Binnenkort starten we een platform dat alleen toegankelijk is voor leden en waar onderling veel kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Ter ondersteuning van haar leden stelt de AEP voorbeeldbrieven op aan relevante partners zoals gemeenten. De AEP heeft een professioneel secretariaat en beschikt tevens over professionele communicatieondersteuning.