De AEP Erkenningsregeling

Het Keurmerkinstituut geeft sinds 2011 het keurmerk ‘Goedgekeurd PGB-bureau’ uit.

De AEP is opgericht in 2013 en richt zich op de versterking van de positie van PGB-bureaus in de zorgsector en de publieke opinie. Daarnaast streeft de AEP ernaar dat kwalitatief goede en betaalbare zorg met eigen regie op betrouwbare wijze via een persoonsgebonden budget beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen die hiervoor kiest. Tevens kijkt een PGB-vertegenwoordiger of de zorg op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Een van de middelen om dit te bereiken is het (laten) toetsen en erkennen van organisaties (PGB-bureaus) die aan zekere kwaliteitscriteria voldoen. Het voldoen aan deze criteria geldt als voorwaarde om lid te mogen zijn van de vereniging. Deze criteria zijn vastgelegd in de nieuwe ‘Erkenningsregeling AEP’. Sinds september 2015 kunnen PGB-bureaus zich laten keuren volgens de nieuwe Erkenningsregeling AEP die het oude ‘Keurmerk Goedgekeurd PGB-bureau’ definitief vervangt.

De toetsing wordt uitgevoerd door het Keurmerkinstituut, een onafhankelijke organisatie gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten. Middelen om dit doel te bereiken zijn het uitvoeren van inspecties, analyses en keuringen, en het verlenen van certificaten en keurmerken.

Het Keurmerkinstituut geeft sinds 2011 het keurmerk ‘Goedgekeurd PGB-bureau’ uit. Door de grootscheepse veranderingen in de zorg is dit keurmerk echter niet meer up-to-date. De AEP en het Keurmerkinstituut hebben daarom gezamenlijk in 2015 een nieuwe stelsel van criteria ontworpen die het oude keurmerk vervangen. Deze nieuwe criteria staan in de ‘Erkenningsregeling AEP’. Alleen leden van de AEP komen in aanmerking voor toetsing door het Keurmerkinstituut. Het voldoen aan deze criteria, na toetsing door het Keurmerkinstituut, is voorwaarde om lid te blijven van de AEP.